ค้นหาเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

Instructions for Use (IFU) Search

ค้นหาเอกสาร:
กรุณาระบุหมายเลขหรือรหัสบนฉลากที่มีข้อความกำกับว่า
[QR เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์]

(98)
หมายเลขฉลาก (หมายเลขหลัง (98) ด้านข้าง Barcode)
--หรือ--
#
รหัสฉลาก (ข้อความหลังเครื่องหมาย # ที่มุมฉลาก)

--ตัวอย่างหมายเลขและรหัสบนฉลาก--